Kurs dla stomatologów *

*kurs zakończony

Leczenie implantoprotetyczne

Leczenie implantoprotetyczne - ramowy program

• Wskazania do leczenia implantoprotetycznego
• Możliwości leczenia implantoprotetycznego
• Planowanie uzupełnień implantoprotetycznych
• Systemy implantologiczne
• Metody wyciskowe
• Materiały na uzupełnienia tymczasowe
• Sposoby przygotowania uzupełnień tymczasowych
• Postępowanie laboratoryjne
• Rodzaje cementowania
• Przypadki kliniczne

2018-11-17 - 2018-11-18
Wolne miejsca: dostępne

Cena wkrótce
Formularz zapisu
*kurs zakończony

Leczenie implantoprotetyczne
ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE:
zasady planowania uśmiechu
rozpoznawanie problemów okluzyjnych
zasady planowania położenia implantów
sposoby wykonywania wycisków z poziomu łącznika na łyżce zamkniętej
zasady wykonywania wycisków z poziomu łącznika na łyżce otwartej
zasady wykonywania wycisku „hybrydowego”
możliwości wykonania uzupełnień tymczasowych
sposoby przygotowania profilu wyłaniania
metody przenoszenia profilu wyłaniania
zasady kontroli łączników
metody kontroli uzupełnień protetycznych
metody mocowania uzupełnień stałych na implantach
zasady mocowania uzupełnień ruchomych na implantach
ZAŁOŻENIA PRAKTYCZNE:
umiejętność planowania położenia implantów
umiejętność wykonywania wycisków z poziomu łącznika na łyżce zamkniętej
umiejętność wykonywania wycisków z poziomu łącznika na łyżce otwartej
umiejętność wykonywania wycisku „hybrydowego”
umiejętność wykonania profilu wyłaniania
umiejętność przenoszenia profilu wyłaniania
umiejętność kontroli łączników
umiejętność cementowania uzupełnień protetycznych na implantach
umiejętność montowania uzupełnień stałych i ruchomych na implantach

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Easytech Sp..z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Trzcinowa 32
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ochronadanych@jwlabor.pl, tel. 601497432
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług szkoleniowo edukacyjnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
  • podmioty uczestniczące w realizacji szkolenia
  • zewnętrzne biuro rachunkowe
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 7.lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji szkolenia

Dane kontaktowe
Płatności
Miejsce szkolenia

kursy@jwlabor.pl
601 497 432
602 124 198
Zgłoszenia telefonicznie, email
lub przez formularz zgłoszeniowy.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
81 1240 4575 1111 0010 3747 6460
EASY TECH SPÓŁKA Z O. O.
JWlabor
31-998 Kraków
ul. Trzcinowa 32
x