Kurs dla stomatologów *

*kurs zakończony

Okluzja - podstawa sukcesu w protetyce stomatologicznej

Dzięki szkoleniu zrozumiesz podstawowe zasady prawidłowej okluzji, poznasz podstawowe zasady artykulacji i inne zagadnienia. Zajęcia teoretyczne poparte ćwiczeniami praktycznymi.

2018-05-26 - 2018-05-27
Wolne miejsca: dostępne

Cena wkrótce
Formularz zapisu
*kurs zakończony

1. Podstawy gnatologii
2. Cechy prawidłowej okluzji centrycznej
3. Neurofizjologia okluzjii.
4. Rola okluzji w etiologii zaburzeń czynnościowych narządu żucia, abrazji patologicznej zębów oraz paradontopatii
5. Analiza okluzji
6. Artykulatory w praktyce klinicznej i postępowaniu laboratoryjnym
7. Łuk twarzowy - czy naprawdę jest potrzebny? Jak się nim posługiwać 
8. Analiza instrumentalna modeli oraz znaczenie diagnostycznego nawoskowania.
9. Stolik okluzyjny oraz nastawny stolik sieczny jako narzędzia pracy z artykulatorem 
10. Metody rejestracji okluzji w zależności od rozległości i topografii braków 
11. Kondylografia jako metoda badania czynnościowego, oraz jako narzędzie do programowania artykulatora 
12. Jatrogenne powikłania nieprawidłowej okluzji ze szczególnym uwzględnieniem odprysków zwarciowych przy stosowaniu ceramiki bezmetalowej warstwowanej.
13. Rodzaje okluzji ekscentrycznej oraz planowanie okluzji dla konkretnych prac protetycznych.

 

 

DZIĘKI NASZEMU SZKOLENIU:

 • zrozumiesz podstawowe zasady prawidłowej okluzji, sposoby rejestracji, kontroli i korekty zwarcia,
 • dowiesz się, jak i dlaczego używać artykulatora,
 • poznasz podstawowe zasady artykulacji i pracy z łukiem twarzowym,
 • nauczysz się, jak minimalizować ryzyko powikłań przy odbudowach protetycznych.

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Easytech Sp..z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Trzcinowa 32
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ochronadanych@jwlabor.pl, tel. 601497432
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług szkoleniowo edukacyjnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
  • podmioty uczestniczące w realizacji szkolenia
  • zewnętrzne biuro rachunkowe
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 7.lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji szkolenia

Dane kontaktowe
Płatności
Miejsce szkolenia

kursy@jwlabor.pl
601 497 432
602 124 198
Zgłoszenia telefonicznie, email
lub przez formularz zgłoszeniowy.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
81 1240 4575 1111 0010 3747 6460
EASY TECH SPÓŁKA Z O. O.
JWlabor
31-998 Kraków
ul. Trzcinowa 32
x