Kurs dla stomatologów *

*kurs zakończony

Planowanie uzupełnień protetycznych z uwzględnieniem różnych metod rekonstrukcji zwarcia

Uczestnik kursu pozna założenia teoretyczne oraz praktyczne związane m. in. z zasadami planowania uzupełnień protetycznych, modelowania oraz rekonstrukcji zębów.

2018-06-09 - 2018-06-10
Wolne miejsca: dostępne

Cena wkrótce
Formularz zapisu
*kurs zakończony

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE:

 • zasady planowania uzupełnień protetycznych stałych
 • zasady planowania uzupełnień protetycznych ruchomych
 • rozpoznawanie problemów zwarciowych
 • postępowanie przygotowawcze przedprotetyczne
 • zasady rekonstrukcji zwarcia metodą bezpośrednią
 • sposoby modelowania powierzchni okluzyjnej zębów bocznych
 • sposoby odbudowy zębów przednich
 • zasady rekonstrukcji zwarcia metodą pośrednią
 • rodzaje zwarcia i wybór postępowania
 • sposoby postępowania przy rejestracji relacji centralnej
 • metoda rejestracji maksymalnej interkuspidacji

 

 


ZAŁOŻENIA PRAKTYCZNE:

 • umiejętność rozpoznawania problemów zwarciowych
 • umiejętność modelowania zębów bocznych materiałem złożonym
 • umiejętność modelowania zębów przednich materiałem złożonym
 • umiejętność rekonstrukcji zwarcia metodą bezpośrednią
 • umiejętność rejestracji relacji centralnej
 • umiejętność posługiwania się łukiem twarzowym
 • umiejętność rekonstrukcji zwarcia metodą pośrednią
 • umiejętność rejestracji maksymalnej interkuspidacji

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Easytech Sp..z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Trzcinowa 32
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ochronadanych@jwlabor.pl, tel. 601497432
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług szkoleniowo edukacyjnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
  • podmioty uczestniczące w realizacji szkolenia
  • zewnętrzne biuro rachunkowe
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 7.lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji szkolenia

Dane kontaktowe
Płatności
Miejsce szkolenia

kursy@jwlabor.pl
601 497 432
602 124 198
Zgłoszenia telefonicznie, email
lub przez formularz zgłoszeniowy.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
81 1240 4575 1111 0010 3747 6460
EASY TECH SPÓŁKA Z O. O.
JWlabor
31-998 Kraków
ul. Trzcinowa 32
x