Kurs dla stomatologów *

*kurs zakończony

Rekonstrukcja zębów w odcinku bocznym z zastosowaniem technik adhezyjnych

Oparte na zasadach Evidence based dentistry szkolenie praktyczne dla lekarzy chcącym poszerzyć swoją wiedzą oraz umiejętności o najnowsze technologie z zastosowaniem technik adhezyjnych.

2018-10-06 - 2018-10-07
Wolne miejsca: dostępne

Cena wkrótce
Formularz zapisu
*kurs zakończony

Zalety uzupełnień adhezyjnych nad tradycyjnymi rozwiązaniami protetycznym
Ewolucja wskazań do zastosowania pośrednich uzupełnień ceramicznych w odcinku bocznym - zęby trzonowe, przedtrzonowe, zęby po leczeniu endodontycznym

 

Kurs jest szkoleniem praktycznym podczas którego lekarze wzbogacą i uzupełnią swoją wiedzę i umiejętności o najnowsze technologie i materiały dotyczące stosowania pośrednich uzupełnień ceramicznych w odcinku bocznym. Kurs jest oparty na zasadach Evidence based dentistry co znaczy, że nie tylko aspekty teoretyczne wskazują na najlepszy wybór metody. Zostaną rozwiane mity dotyczące stosowania inwazyjnych metod w protetyce celem uzyskania przewidywalnych efektów leczenia w tym mity dotyczące zakresu preparacji pod konkretne uzupełnienia protetyczne.
Po kursie lekarz będzie posiadał kompletną wiedzę i umiejętności pozwalające na właściwe zakwalifikowanie pacjenta do zastosowania uzupełnień pośrednich, odpowiednie przygotowanie pacjenta, wybór metody i rodzaju ceramiki, preparacji zębów, przeniesienia danych do laboratorium z zastosowaniem precyzyjnych technik wyciskowych, zaopatrzenia tymczasowego oszlifowanego zęba, dobór cementu i zacementowanie gotowego uzupełnienia protetycznego.
Kurs poparty osiemnastoletnim doświadczeniem klinicznym w stosowaniu uzupełnień pełnoceramicznych w odcinku bocznym z zastosowaniem zarówno materiałów ceramicznych jak i kompozytowych.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Easytech Sp..z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Trzcinowa 32
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ochronadanych@jwlabor.pl, tel. 601497432
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług szkoleniowo edukacyjnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
  • podmioty uczestniczące w realizacji szkolenia
  • zewnętrzne biuro rachunkowe
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 7.lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji szkolenia

Dane kontaktowe
Płatności
Miejsce szkolenia

kursy@jwlabor.pl
601 497 432
602 124 198
Zgłoszenia telefonicznie, email
lub przez formularz zgłoszeniowy.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
81 1240 4575 1111 0010 3747 6460
EASY TECH SPÓŁKA Z O. O.
JWlabor
31-998 Kraków
ul. Trzcinowa 32
x