Kurs dla stomatologów *

*kurs zakończony

Rekonstrukcja zębów z zastosowaniem wszczepów śródkostnych w przypadku bezzębia i uzębienia resztkowego

Po kursie lekarz będzie posiadał wiedzę i umiejętności pozwalającą na zrozumienie i właściwe zakwalifikowanie pacjenta do zastosowania odpowiedniego rodzaju uzupełnienia i materiału oraz będzie świadomy zagrożeń jakie wynikają z nieodpowiedniego zakwalifikowania pacjenta do danej procedury protetycznej. Będzie również świadomy znaczenia okluzji szczególnie w przypadkach bezzębia.

2018-12-01 - 2018-12-02
Wolne miejsca: dostępne

Cena wkrótce
Formularz zapisu
*kurs zakończony

Rekonstrukcja zębów z zastosowaniem wszczepów śródkostnych w przypadku bezzębia i uzębienia resztkowego

 

Obecny zakres wiedzy na temat rekonstrukcji zębów z zastosowaniem wszczepów śródkostnych

Kurs jest szkoleniem praktyczno - teoretycznym przeznaczonym dla lekarzy, którzy już posiadają wiedzę i umiejętności pracy w protetyce na implantach, a chcą poszerzyć swoją wiedzę o zaawansowane konstrukcje protetyczne w przypadku bezzębia i uzębienia resztkowego z zastosowaniem implantów. Będą dokładnie omówione zależności wynikające z planowania uzupełnień protetycznych w szczęce i w żuchwie w oparciu o założenia biomechaniczne i gęstość kości, planowanie rozmieszczenia implantów w szczęce i w żuchwie.
Współczesne koncepcje w oparciu o technolgie All-on-Four, All-on Five, All-on Six. Wykorzystanie elementów pośrednich. Właściwe stosowanie protez overdenture. Następowa opieka i zalecenia dla pacjentów, kształt uzupełnień , łączenie transferów (czy i jak), przeniesienie danych klinicznyh do laboratorium.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Easytech Sp..z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Trzcinowa 32
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ochronadanych@jwlabor.pl, tel. 601497432
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług szkoleniowo edukacyjnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
  • podmioty uczestniczące w realizacji szkolenia
  • zewnętrzne biuro rachunkowe
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 7.lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji szkolenia

Dane kontaktowe
Płatności
Miejsce szkolenia

kursy@jwlabor.pl
601 497 432
602 124 198
Zgłoszenia telefonicznie, email
lub przez formularz zgłoszeniowy.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
81 1240 4575 1111 0010 3747 6460
EASY TECH SPÓŁKA Z O. O.
JWlabor
31-998 Kraków
ul. Trzcinowa 32
x