Kurs dla stomatologów *

*kurs zakończony

Ruchome uzupełnienia bezklamrowe

W programie kursu m. in. poznanie zasad planowania uśmiechu i postępowania przygotowawczego. W części praktycznej nabycie umiejętności preparacji tkanek zębów, wykonania wycisków i cementowania elementów retencyjnych.

2019-02-16 - 2019-02-17
Wolne miejsca: dostępne

Cena wkrótce
Formularz zapisu
*kurs zakończony

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE:

 • zasady planowania uśmiechu
 • rozpoznawanie problemów zwarciowych
 • zasady planowania elementów zakotwiczających uzupełnień bezklamrowych
 • postępowanie przygotowawcze przedprotetyczne
 • sposoby preparacji tkanek twardych zębów pod elementy retencyjne
 • zasady wykonania wycisków pod elementy retencyjne
 • możliwości wykonania uzupełnień tymczasowych
 • zasady wykonania wycisków pod uzupełnienia protetyczne
 • metody kontroli uzupełnień woskowych
 • sposoby kontroli uzupełnień docelowych
 • zasady cementowania elementów retencyjnych

 

 

ZAŁOŻENIA PRAKTYCZNE:

 • umiejętność preparacji tkanek zębów pod elementy retencyjne
 • umiejętność wykonywania wycisków
 • umiejętność kontroli elementów retencyjnych
 • umiejętność wykonania wycisków z elementami retencyjnymi
 • umiejętność oceny uzupełnień woskowych
 • umiejętność oceny uzupełnień docelowych
 • umiejętność cementowania elementów retencyjnych

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Easytech Sp..z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Trzcinowa 32
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ochronadanych@jwlabor.pl, tel. 601497432
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług szkoleniowo edukacyjnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
  • podmioty uczestniczące w realizacji szkolenia
  • zewnętrzne biuro rachunkowe
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 7.lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji szkolenia

Dane kontaktowe
Płatności
Miejsce szkolenia

kursy@jwlabor.pl
601 497 432
602 124 198
Zgłoszenia telefonicznie, email
lub przez formularz zgłoszeniowy.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
81 1240 4575 1111 0010 3747 6460
EASY TECH SPÓŁKA Z O. O.
JWlabor
31-998 Kraków
ul. Trzcinowa 32
x