Kursy dla stomatologów

Już wkrótce nowe informacje o kursach w JW Labor...

Opinie o dotychczasowych kursach

Adam

Prowadzenie, fachowość, prezentacja, kurs na wysokim poziomie. Bardzo merytoryczny, bardzo dobrze, praktycznie prowadzone szkolenie. Niezwykle sympatyczna atmosfera. Super!

Katarzyna

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Merytoryka, zajęcia praktyczne, możliwość samodzielnego wykonania każdego etapu - wszystko przyda mi się w codziennej pracy.

Darek

Jasność przekazywania wiedzy, pokaz praktyczny przy pacjencie, miła atmosfera. Bardzo dobra organizacja, przydatne i praktyczne szkolenie. Jestem naprawdę zadowolony, będę polecać innym.

Zakończone kursy

Zakończony

Ruchome uzupełnienia bezklamrowe

W programie kursu m. in. poznanie zasad planowania uśmiechu i postępowania przygotowawczego. W części praktycznej nabycie umiejętności preparacji tkanek zębów, wykonania wycisków i cementowania elementów retencyjnych.

2019-02-16 - 2019-02-17
Dr n.med. Paweł Witek
Wolne miejsca: brak

Zakończony

Koncepcja implantologii sterowanej protetyczne

Planowanie leczenia implantoprotetycznego
Rodzaje implantów, oraz geometria połączeń implant- łącznik
Stałe implantoprotezy
Koncepcje i matody implantoprotetycznego leczenia bezzębia
Ruchome implantoprotezy
Powikłania protetyczne w implantoprotetyce, ich przyczyny i jak je ograniczać
Opieka nad pacjentem leczonym z zastosowaniem implantów

2018-12-15 - 2018-12-16
lek.stom. Wacław Steczko
Wolne miejsca: brak

Zakończony

Rekonstrukcja zębów z zastosowaniem wszczepów śródkostnych w przypadku bezzębia i uzębienia resztkowego

Po kursie lekarz będzie posiadał wiedzę i umiejętności pozwalającą na zrozumienie i właściwe zakwalifikowanie pacjenta do zastosowania odpowiedniego rodzaju uzupełnienia i materiału oraz będzie świadomy zagrożeń jakie wynikają z nieodpowiedniego zakwalifikowania pacjenta do danej procedury protetycznej. Będzie również świadomy znaczenia okluzji szczególnie w przypadkach bezzębia.

2018-12-01 - 2018-12-02
Dr n.med. Krzysztof Gronkiewicz
Wolne miejsca: brak

Zakończony

Leczenie implantoprotetyczne

Leczenie implantoprotetyczne - ramowy program

• Wskazania do leczenia implantoprotetycznego
• Możliwości leczenia implantoprotetycznego
• Planowanie uzupełnień implantoprotetycznych
• Systemy implantologiczne
• Metody wyciskowe
• Materiały na uzupełnienia tymczasowe
• Sposoby przygotowania uzupełnień tymczasowych
• Postępowanie laboratoryjne
• Rodzaje cementowania
• Przypadki kliniczne

2018-11-17 - 2018-11-18
Dr n.med. Paweł Witek
Wolne miejsca: brak

Zakończony

Protezy ruchome z zakotwiczeniem bezklamrowym

DZIĘKI SZKOLENIU:
-nauczysz się planować prace z zastosowaniem bezklamrowych protez ruchomych;
-poznasz możliwości zastosowania protez ruchomych
-zrozumiesz mechanizmy retencji poszczególnych uzupełnień;
-poznasz procedurę kliniczną i laboratoryjną krok po kroku;

2018-10-27 - 2018-10-28
lek.stom. Wacław Steczko
Wolne miejsca: brak

Zakończony

Rekonstrukcja zębów w odcinku bocznym z zastosowaniem technik adhezyjnych

Oparte na zasadach Evidence based dentistry szkolenie praktyczne dla lekarzy chcącym poszerzyć swoją wiedzą oraz umiejętności o najnowsze technologie z zastosowaniem technik adhezyjnych.

2018-10-06 - 2018-10-07
Dr n.med. Krzysztof Gronkiewicz
Wolne miejsca: brak

Zakończony

Planowanie uzupełnień protetycznych z uwzględnieniem różnych metod rekonstrukcji zwarcia

Uczestnik kursu pozna założenia teoretyczne oraz praktyczne związane m. in. z zasadami planowania uzupełnień protetycznych, modelowania oraz rekonstrukcji zębów.

2018-06-09 - 2018-06-10
Dr n.med. Paweł Witek
Wolne miejsca: brak

Zakończony

Okluzja - podstawa sukcesu w protetyce stomatologicznej

Dzięki szkoleniu zrozumiesz podstawowe zasady prawidłowej okluzji, poznasz podstawowe zasady artykulacji i inne zagadnienia. Zajęcia teoretyczne poparte ćwiczeniami praktycznymi.

2018-05-26 - 2018-05-27
lek.stom. Wacław Steczko
Wolne miejsca: brak

Dane kontaktowe
Płatności
Miejsce szkolenia

kursy@jwlabor.pl
601 497 432
602 124 198
Zgłoszenia telefonicznie, email
lub przez formularz zgłoszeniowy.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
81 1240 4575 1111 0010 3747 6460
EASY TECH SPÓŁKA Z O. O.
JWlabor
31-998 Kraków
ul. Trzcinowa 32
x