Prowadzący kursy dla stomatologów

Paweł Witek urodzony 12 kwietnia 1968 roku, zamieszkały w Krakowie, absolwent: Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1996 r.).

 

Od 1997 roku do 2008 zatrudniony w Katedrze Protetyki Stomatologicznej CMUJ na stanowisku asystenta dydaktyczno - naukowego. Od 1998 roku prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną.

 

  • Specjalizacja ze stomatologii ogólnej (2000 r.),
  • Specjalizacja z protetyki stomatologicznej (2006 r.),
  • Obrona przewodu doktorskiego z wyróżnieniem (2007 r.),
  • Certyfikat Umiejętności w Dziedzinie Implantologia Stomatologiczna (2011 r.).
  • Sekretarz OSIS-EDI (1998-2007) - Złota Odznaka OSIS-EDI, członek PTS, OSIS-EDI.
  • Konsultant naukowy Nobel Biocare (NobelActive Implants Lecturer i Procera Lecturer) oraz Vivadent - Ivoclar
  • Autor licznych wystąpień, szkoleń na kongresach i sympozjach oraz publikacji w czasopismach naukowych.

 

x