Kurs dla stomatologów *

*kurs zakończony

Koncepcja implantologii sterowanej protetyczne

Planowanie leczenia implantoprotetycznego
Rodzaje implantów, oraz geometria połączeń implant- łącznik
Stałe implantoprotezy
Koncepcje i matody implantoprotetycznego leczenia bezzębia
Ruchome implantoprotezy
Powikłania protetyczne w implantoprotetyce, ich przyczyny i jak je ograniczać
Opieka nad pacjentem leczonym z zastosowaniem implantów

2018-12-15 - 2018-12-16
Wolne miejsca: brak

Cena wkrótce
Formularz zapisu
*kurs zakończony

Koncepcja implantologii sterowanej protetyczne

 

1.Planowanie leczenia implantoprotetycznego
- czynniki wpływające na planowanie leczenia
- tomografia CBCT
- analiza instrumentalna i diagnostyczne nawoskowane .
- programy służące do planowania leczenia na przykładzie Nobel Guide .
2. Rodzaje implantów, oraz geometria połączeń implant- łącznik .
3. Stałe Implantoprotezy.
- planowanie przestrzenne położenia implantu z punktu widzenia przyszłej estetyki (profil wyłaniania).
- prace przykręcane czy cementowane.
- dlaczego łączniki indywidualne.
- zasady ich projektowania.
- metody uzyskiwania profilu wyłaniania koron na implantach.
- estetyka różowa z poziomu tkanek własnych versus z poziomu Implantoprotezy .
- wskazania do augmentacji tkanek miękkich .
4. Koncepcje i matody implantoprotetycznego leczenia bezzebia.
5. Ruchome Implantoprotezy .
6. Powikłania protetyczne w implantoprotetyce, ich przyczyny i jak je ograniczać.
7. Opieka nad pacjentem leczonym z zastosowaniem implantów .

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Easytech Sp..z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Trzcinowa 32
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ochronadanych@jwlabor.pl, tel. 601497432
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług szkoleniowo edukacyjnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
  • podmioty uczestniczące w realizacji szkolenia
  • zewnętrzne biuro rachunkowe
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 7.lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji szkolenia

Dane kontaktowe
Płatności
Miejsce szkolenia

kursy@jwlabor.pl
601 497 432
602 124 198
Zgłoszenia telefonicznie, email
lub przez formularz zgłoszeniowy.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
81 1240 4575 1111 0010 3747 6460
EASY TECH SPÓŁKA Z O. O.
JWlabor
31-998 Kraków
ul. Trzcinowa 32
x