Prowadzący kursy dla stomatologów

Absolwent krakowskiej akademii Medycznej z 1984 roku. Piętnastoletni staż pracy w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Collegium Medicum UJ. Posiada II stopień specjalizacji z protetyki stomatologicznej i certyfikat umiejętności implantologicznych OSIS. Od lat prowadzi kursy z zakresu protetyki stomatologicznej oraz implantoprotetyki dla lekarzy. Jego głównym hobby zawodowym jest temat okluzji, którą zgłębiał na kursach w szkole prof. Slaviczka. Aktywnie uczestniczy w zjazdach i kongresach naukowych w kraju jak i Europie. Aktualnie właściciel Stomatologia Steczko.
W czasie wolnym lubi aktywnie spędzać czas (narty, windsurfing)

x