Prowadzący kursy dla stomatologów

Właściciel Natrodent i Natrodent Laboratorium Protetyczne w Łodzi.
Współtwórca i organizator w Polsce Stowarzyszenia Digital Dentistry Society Poland.
Członek zarządu Digital Dentistry Society Global w Szwajcarii.

Od 16 lat przedstawiciel i doradca techniczny w Polsce firmy Amann Girrbach (firma zajmująca się produkcją systemów CAD/CAM oraz posiadającą bazę naukową mającą wkład w rozwój zagadnień dotyczących problemów okluzji i doskonalenie urządzeń do rejestracji stawowej). 
Od 2002 zajmuje się prowadzeniem szkoleń specjalistycznych dla lekarzy dentystów i techników z zakresu artykulacji, rejestracji stawowej, wykonawstwa szyn, uzupełnień stałych oraz cyfrowych rozwiązań w stomatologii i protetyce w kraju i za granicą
Współtwórca oprogramowania do wykonawstwa szablonów chirurgicznych z zastosowaniem CT i skanów modeli DDS-Pro i DentiqGuide
Współtwórca drukarki 3D dlp
Wykładowca i instruktor oprogramowania do planowania implantologicznego , wykładowca i trener z zakresu narzędzi cyfrowych w stomatologii ( skanery wewnątrzustne, skanery twarzy , druk 3D i inne ).

x